Sad Woman Couch

Strach z opuštění nabourává partnerský vztah. Překonat ho není vždy snadné

Strach z opuštění, zakořeněný v minulých traumatech, může vrhnout stín na schopnost člověka vytvářet a udržovat zdravé vztahy. Pro ženy, které ve své minulosti zažily opuštění nebo zanedbávání, se strach z toho, že zůstanou samy, může stát obrovskou překážkou v intimitě.

Pochopení strachu z opuštění

Strach z opuštění je často hluboce zakořeněn u jedinců, kteří zažili traumata v raném dětství, jako je nedůsledná péče, zanedbávání rodiči nebo úplné opuštění. Tyto zkušenosti mohou vytvořit emocionální ránu, která když se neřeší, může ovlivnit schopnost člověka vytvořit bezpečné vazby později v životě.

V kontextu romantických vztahů se tento strach může projevit jako intenzivní potřeba ujištění, strach z odmítnutí nebo touha po neustálé blízkosti. Ženy, které v sobě nesou tento strach, se mohou potýkat s nedůvěrou, zranitelností a neschopností nastolit u svých partnerů pocit emocionálního bezpečí.

Woman Thinking Near Cafe Window
Zdroj obrázku: Freepik

Dopad na vztahy

Ostražitost: Jedinci se strachem z opuštění si mohou vyvinout zvýšený smysl pro ostražitost, neustále hledají známky toho, že by jejich partner mohl odejít. Tato přehnaná bdělost může vést k nadměrné analýze chování a nesprávné interpretaci nevinných činů jako potenciálních známek odmítnutí.

Dynamika push-pull: Strach z opuštění může vést k dynamice push-pull ve vztazích. Člověk může toužit po blízkosti, ale zároveň se jí obávat, vytváří si vzorec hledání intimity a pak odstrkuje partnera.

Obtížnost důvěry: Důvěra je základním kamenem každého zdravého vztahu, ale pro ty, kteří mají strach z opuštění, může být důvěra v ostatní neuvěřitelně náročná. Minulé zrady nebo opuštění mohou způsobit, že budou pochybovat o upřímnosti záměrů jejich partnera, i když důkazy naznačují opak.

Sabotáž sama sebe: Strach z opuštění může vést k sebesabotážnímu chování. Strach z odmítnutí nebo opuštění může jednotlivce přimět, aby se preventivně distancovali, což podkopává potenciál pro hluboké a smysluplné spojení.

Zdroj: https://www.verywellmind.com/fear-of-abandonment-2671741