Gardener Cuts Tree Branches With Large Garden Shears Pruning Trees Spring Closeup

Stříhání a kácení dřevin na pozemku podléhají přísným pravidlům. Za porušení zákona hrozí tučná pokuta

Stromy v zahradě jsou balzámem pro duši a dotvářejí krásnou atmosféru venkovního prostředí, jsou potěchou pro oči. Čas od času je však nutné okrasné keře, stromky a stromy ořezat, nebo dokonce pokácet, když jsou staré nebo nebezpečné vůči okolí. Nestačí jen vzít do ruky pilu a pustit se do práce, prořezávky nebo kácení mají svoje pravidla, která jsou daná zákonem a platí i na soukromém pozemku, při jejich nedodržení hrozí pokuta.

Prořezávka větví na vlastním pozemku

Moje zahrada, moje stromy. Tohle heslo rozhodně neplatí vždy, protože prořezávání i kácení stromů se řídí přímo zákonem. Vlastníci pozemků proto mohou upravovat zeleň, ale jen do určité míry, která je daná přímo jednotlivými paragrafy. Péče o stromy může zahrnovat stříhání, prořezávání nebo kácení, vždy však za určitých pravidel. Rozhodně se například nesmí vykácet všechny stromy nebo keře na pozemku bez povolení, protože hrozí pokuta.

Zdroj obrázku: Freepik

Kácení starých a nemocných stromů

Jaké stromy se smí pokácet? Na zahradě lze pokácet staré ovocné stromy nebo stromy, které jsou hrozbou pro okolí. Může jít o statné kusy, které přerostly možnosti zahrádkáře i zahrady, exempláře, které jsou nemocné, zasažené chorobou, vychýlené, nebo ty, které mají uhnívající části a jsou hrozbou pro okolí. Podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se smí tyto činnosti provádět pouze v období takzvaného vegetačního klidu, to znamená od října-listopadu do března.

S ohledem na flóru i faunu

Mimo vegetační klid lze kácet pouze stromy, které bezprostředně ohrožují zdraví nebo majetek, například po vichřicích. Roli hraje usmrcení stromu i ohrožení hnízdících ptáků či jiných zvířat. Neovocné stromy, které mají v obvodu více než 80 centimetrů, nebo ve výšce alespoň 130 centimetrů, se smí pokácet jen na základě povolení, které vydává městský nebo obecní úřad. Bez povolení je možné řezat suché nebo poškozené větve a stromy a porosty keřů, které nepřesáhnou plochu 40 metrů čtverečních.

Zdroj: https://www.funnygardening.com/cutting-down-trees-in-your-garden-what-does-the-law-say/