Practitioners Training Medical Learning Baby Mannequin Giving First Aid Child Dummy First Aid Training

Tohle žádný rodič zažít nechce, ale měl by být připraven. Jde o život

První pomoc by měla patřit k základním vědomostem. Ukazuje se ale, že velké procento dospělých není v případě potřeby schopno podniknout žádné kroky k záchraně života, a to z toho důvodu, že neví jak na to. Je běžné, že se lidé obávají, že zraněnému ještě více ublíží. Mladší generace pak o první pomoci často neví vůbec nic. Situace je ještě horší v případě, že osobou v nouzi je dítě. Na co dávat pozor?

Dušení a záchvaty

Dušení je jednou z nejčastějších nebezpečných situací, se kterou se musí rodiče vypořádat. Spolknutá věc nebo větší kus jídla v krku můžou mít vážné následky. Dušení se projevuje dechovými obtížemi, zmodráním obličeje a sípáním. Obvykle stačí miminko naklonit na stranu a malíčkem odstranit překážku. Pokud to nepomůže, měli byste dítě položit na břicho, podepřít mu hlavičku a zasadit mu pět rázných ran mezi lopatky.

Záchvat nemusí nutně znamenat epilepsii. Při záchvatu nejprve odstraňte všechny předměty, které by mohly batole poškodit při nekontrolovaných pohybech. Ujistěte se, že v ústech nemá zbytky jídla nebo předměty. Dítě položte na bok a podložte mu hlavu něčím měkkým. Nesnažte se záchvat zastavit, a pokud po třech minutách neustane, zavolejte okamžitě záchranku.

Zdroj obrázku: Freepik

Zástava dechu

Zástava dechu naštěstí není příliš častá, přesto by rodiče měli být připravení na to, že dítě ztratí vědomí a přestane dýchat. Pouhým čekáním na sanitku se šance na přežití snižuje. Lepší je dítě položit na záda a hlavu mu zaklonit dozadu, aby se uvolnily dýchací cesty. Proveďte umělé dýchání tak, že vzduch budete vdechovat do úst i nosu dítěte zároveň.

Opakujte pětkrát, pokud stále nedýchá, proveďte 30 stlačení srdce dvěma prsty, u starších dětí dlaněmi umístěnými na sobě. Následně opět dvakrát vdechněte vzduch. Opakujte do příjezdu sanitky. Pokud si nejste jistí, jak první pomoc poskytnout, navštivte ideálně speciální kurz nebo se alespoň vzdělávejte na internetu.

Zdroj: https://www.redcross.org/take-a-class/first-aid/performing-first-aid/child-baby-first-aid